HAWKSHAW

Angol aktív szókincs és a vizuális figyelem fejlesztő applikáció.

Angol szavak alapján kell a képen megkeresni a szó jelentését, miközben:

 • bővül az aktív és a passzív szókincs,
 • a játékosság által nő a motiváció.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szem- és kézkoordináció
 • munkamemória
 • angol szókincs
 • idegen nyelvi kompetenciák
Az angol aktív szókincs – és a vizuális figyelem fejlesztő applikáció. Angol szavak alapján kell a képen megkeresni a szó jelentését. A játék nehézsége abban rejlik, hogy a tárgyak a képen rendezetlenül, akár egymást takarva helyezkednek el.

Általánosságban a gyerekek, azokat a szavakat ismerik, amelyikek az érdeklődési körüknek megfelelő. A játék segítségével megismerkedhet olyan angol szavakkal kifejezésekkel, amik ezen a körön kívül esnek, így az aktív és passzív szókincsük is fejlődik. Bővül az aktív szókincs, a tanult szavakat használata és a passzív szókincs, az értett szavak száma.  A kihívás nélküli tanulás nem könnyíti az idegen nyelv elsajátítását, hanem nehezíti. Ez azt jelenti, hogyha egy szó jelentése nem egyértelmű, ne a szótárt hívjuk segítségül. A játék célja, hogy az összes megjelenített szóhoz képet tudjanak kötni a játékosok. A szavak száma 10. A nehézségi szinteknek megfelelően, szerepelnek zavaró képek, amikhez nem tartoznak angol kifejezések.

A játéknak három nehézségi szintje van:
 1. Könnyű
 2. Közepes
 3. Nehéz
Fejlesztési területek:
 • vizuális észlelés
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • szem–kéz koordináció
 • munkamemória
 • szókincs
 • idegen nyelvi kompetenciák

Megjelent kártyajátékként is!

Angol aktív szókincs és a vizuális figyelem fejlesztő, izgalmas kártyajáték.