HANGMOLY

A játék kisiskolás korú gyerekek számára készült, anyanyelvi képességek fejlesztésére.
Az applikáció kedvez:
 • a helyesejtés kialakításának,
 • alapfogalmak tanításának (a hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag és szó),
 • a hang- és betűtanítás/tanulás támogatásának.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • olvasási készség alapozása
 • analizáló-szintetizáló képesség
 • vizuális figyelem
 • emlékzet
A játék kisiskolás korú gyerekek számára készült, anyanyelvi képességek fejlesztésére. Az applikáció kedvez a helyesejtés kialakításának és olyan fogalmak tanításának, mint a hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag és szó.

Célja:
 • A hang – és betűtanítás/tanulás támogatása
 • Játékos hangfelismerés
 • Hangok helyének, időtartamának megfigyelése szavakban
 • Hangok megkülönböztetése
 • Artikuláció
 • Hangok helyének keresése szavakban
A betűtanítási sorrendnek megfelelően négy csoportban találhatóak meg a betűk.
 1. csoport: a, i, í, m, l, o, ó, e, t, z, n, s, k, á, p, u, ú
 2. csoport: j, sz, é, v, c, h
 3. csoport: ö, ő, d, r, ü, ű, f, g, ny, cs, b
 4. csoport: ty, zs, gy, dzs, ly, dz, x, q, w, y
A következő játékmódokat lehet beállítani a játék kezdetén:
 1. Hangfelismerés
 2. Ebben a játékmódban meg kell tudni határozni, hogy az adott hangot a szó elején, közepén vagy végén lehet hallani. Nagyon sok beállítási lehetőségének köszönhetően támogatja a differenciálást.
 3. Hova kerül
 4. A játékmód célja, hogy meg tudják határozni a tanulók, hogy a konténeren látható betű, szerepel – e a képek által megjelenített szóban. Ha szerepel a megfelelő konténerbe kell belerakni a képet, ha nem, a kukába kell helyezni.
Fejlesztési területek:
 • Olvasási készséget megalapozó részképességek
 • Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
 • Grafomotorika, vizuális figyelem fejlesztése
 • Emlékezet fejlesztése
 • Hangok képzési sajátosságainak megfigyelése
 • A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése