Gyöngygyár

Gyöngygyár

BD-TO0118

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

  • kreativitás
  • téri orientáció
  • vizuális figyelem

További előnyök:

  • változatos játékmódok
  • hibamentes tanulás lehetősége
  • munkamemória
  • problémamegoldó gondolkodás

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A gyöngyfűzés játékosságát kihasználva fejleszti az utánzás képességét, a vizuális szerialitást és a megfigyelőképességet. Míg a tipikus fejlődésmenetűek utánzással tanulnak a környezetüktől, az autizmus esetében erre gyakran külön tanítani kell a gyerekeket. A különböző játékmódok lehetőséget adnak arra, hogy a széles spektrum játékosai között mindenki megtalálja a neki megfelelő kihívást jelentő feladatot. A gyöngyök felfűzése a legtöbb játékmódban megadott szabályok alapján történik (megadott sor másolása, szín vagy forma szerinti fűzés, transzformáció), de van lehetőség szabadon választott gyöngyökből is alkotni.