FUTURE

Angol életszerű mondatok segítségével az egyszerű jövő idő gyakorlása.
A simple future igeidő használatának gyakorlása:
 • a megfelelő segédidék használata,
 • mondat helyességének eldöntése,
 • a kivételek és szabályok szemléltetése.
KOROSZTÁLY

7-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • idegen nyelvi kompetenciák
 • munkamemória
 • problémamegoldó képesség
 • nyelvi készségek
A future simple igeidő leggyakoribb használatait, a kivételek és szabályok szemléltetésére kialakított applikáció. Célja a future simple igeidő gyakorló programnak, hogy valós, életszerű példamondatok alapján sajátítsák el a diákok az angol nyelvet. Fejleszti az olvasott szövegértést, a nyelvhelyességet, az íráskészséget és a beszédkészséget.

A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket az angol nyelv nyelvtanának megismerésében és magabiztos tudásában.

Három játékmód közül választhat a felhasználó:
 1. Adott mondatba 1 szót kell beilleszteni
 2. Adott mondatról el kell dönteni, hogy helyes vagy helytelen
Nehézségi szintek beállításával, a kiválasztandó szavak mennyisége változik:
 • 3 választási lehetőség
 • 4 választási lehetőség
 • 5 választási lehetőség
 • 6 választási lehetőség
A játék során fejlődő képességek:
 • nyelvi kompetenciák
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • munkamemória
 • problémamegoldó képesség
 • nyelvi készségek

Megjelent kártyajátékként is!

Angol életszerű mondatok segítségével az egyszerű jövő idő gyakorlása.