Alap- és részképesség fejlesztő szoftverek

Fürkésző
Erdőmentő
Egyformázó
Sorformázó
Terelgető
Szókereső
Tükrözés
Szóbogarászó
Nyuszibuli
Mérőszám
Művelettábla
Számtalálat
Számtömb
Betűszafari
Varázstojás
Számszafari
Kis kukta
Tünemény sütemény
Gyöngygyár
Képkockák
Telitalálat
Pici piac
Érzelmek
Iskolai előkészítő II.
Iskolai előkészítő I.
Környezetünk hangjai
Rejtőzködő állatok
Dominó
Kis felfedező
Színvarázs
vizuális memória
anyanyelvi készségek
auditív figyelem
környezetismereti alapok
auditív észlelés, diszkrimináció
auditív szerialitás
programozás kezdeti lépései
auditív és vizuális figyelem
vizuális szerialitás
síkbeli tájékozódás
hang- és képfelismerés
érzelmi intelligencia
párosítás
narrációval is elérhető
változatos játékmódok
kreativitás
valós képfelismerés
logopédiai alapok
hibamentes tanulás lehetősége
szókincsbővítés
auditív memória
beszédészlelés, beszédértés
mennyiségi összehasonlítás
megfigyelőképesség
színkeverés alapjai
szövegértés
betűk, számok felismerése
koncentráció
téri orientáció
fogalmi gondolkodás
általános ismeretek
szem-kéz koordináció
automatikus statisztika
különböző nehézségű feladatok
kézdominancia beállítás
időbeli és síkbeli tájékozódás
logikus gondolkodás
matematikai készségek
munkamemória
szabálytudat, szabálykövetés
relációs szókincs
problémamegoldó gondolkodás
formaészlelés
vizuális figyelem
szeriális orientáció
vizuális észlelés, diszkrimináció