ÉPÍTÉSZ

Tanórai gyakorlásra és fejlesztő foglalkozásokhoz is jó választás.

Építkezés szótéglákból:
 • változatos témák (dal ok, szólások, földrajz, környezetismeret),
 • hiányos mondatok pótlása szavakkal,
 • több nehézségi fokozat.
KOROSZTÁLY

8-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • koncentráció
 • emlékezet
 • vizuális észlelés
 • szem-kéz koordináció
A játék célja az olvasási kedv erősítése, az értő olvasás gyakorlásának lehetősége, a meglévő ismeretek felelevenítése, megszilárdítása több témakör felhasználásával, stressz-mentesen.

A játék indításakor a következő választási lehetőségek jelennek meg:

1. Mit szeretnénk építeni?
 • piramist
 • kastélyt
 • japán pagodát
 • sarkvidéki jégkunyhót
2. Milyen témakör legyen?
 • környezetismeret
 • szólások
 • földrajz
 • dalok
Milyen nehézségű legyen a feladat?
 • könnyű
 • közepes
 • nehéz
A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • Vizuális észlelés, diszkrimináció
 • Vizuális figyelem
 • Téri orientáció
 • Szem-kéz koordináció
 • Koncentráció
 • Emlékezet
 • Síkbeli tájékozódás
 • Vizuális szerialitás
 • Általános ismeretek
 • Problémamegoldó gondolkodás