DOMINÓ 2.

A játék óvodás és kisiskolás korú gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. 

Klasszikus dominó játék:
 • számfelismerés, összeadás, kivonás,
 • különböző helyszíneken (tóvilág, tengerpart, tengerszem),
 • fokozatosan nehezedő, izgalmas pályákon.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • matematikai készségek
 • szabálykövetés

MŰVELET ÉS EREDMÉNY PÁROSÍTÁS

A játék óvodás és kisiskolás korú gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére.

Célja: A klasszikus dominó játékon keresztül támogatja az alakfelismerést, a számfogalom kialakítását, számképfelismerést és a számolási készséget.

A következő játékmódokat lehet beállítani a játék kezdetén:
 • A pálya helyszínét: tóvilág, tengerpart, tengerszem
 • A dominó tartalma: számok, számok és összeadás, számok és kivonás, összeadás és összeadás, kivonás és kivonás, összeadás és kivonás, számok és pöttyök, pöttyök, formák, több forma
 • A számozások is 1–től 9-ig gyakoroltatják a számfelismerést és a számolási készséget.
 • Nehézségi fokozat alapján: legkönnyebb, könnyebb, könnyű, közepes, nehéz, nehezebb, legnehezebb
A nehézségi fokozatot a pályák hosszúságát és összetettségét jelzik. A játékot diszkalkuliások fejlesztéséhez matematikai órai gyakorláshoz ajánljuk.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • formaészlelés
 • gestalt látás
 • vizuális figyelem
 • szem – kéz koordináció
 • téri percepció síkban
 • oldaliság
 • irányok
 • globális számkép – felismerés,
 • szabálykövetés,
 • logikai gondolkodás,
 • vizuális diszkrimináció
Játékunk óvodai, iskolai és otthoni használatra, gyakorlásra is ajánljuk, hiszen színes, változatos, örömteli játékélményt kínál minden gyermek számára.