Dominó

Dominó

BD-TO0104

Alapképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

  • időbeli és síkbeli tájékozódás
  • logikus gondolkodás
  • matematikai készségek
  • vizuális figyelem

További előnyök:

  • automatikus statisztika
  • különböző nehézségű feladatok
  • kézdominancia beállítás
  • formaészlelés

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A dominó táblákat Sokhajú Süni sorban helyére igazítva eljut a pálya végére, amikor egy ókori, újkori vagy legmodernebb csodának képe jelenik meg felirattal. A játékprogram alapelve a kéz dominancia alakításán kívül a szem-fixáció, téri orientáció síkban, oldaliság, balról jobbra haladás iránya, rész-egész viszony, alak-háttér konstancia, vizuális diszkrimináció, szerialitás, szövegértés, anyanyelvi kompetenciák, logikai gondolkodás, aritmetika, globális számkép felismerés, összefüggés – megértés, szabálykövetés, ritmus, döntéskészség, kivárás.