ISKOLAI CSOMAGAJÁNLAT

Ügyesedni 6.

SNI SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEKNEK

Alap – és részképességfejlesztő játékokat tartalmaz a csomag. A 20 játék általános ismereteket, érzelmi intelligenciát, matematika és magyar készségeket és memóriát is fejleszt. A gyerekek észrevétlenül játékosan sajátíthatnak el adott kompetenciákat. 

SNI sajátos nevelési igényű gyermekeknek

20 db fejlesztő szoftver

A játékokhoz feladatok, akár drámaórákba beillő feladatok is kapcsolhatók. Interaktív játékaink célja, hogy játszva tanuljanak a gyerekek. A játékokra jellemző, hogy változatosak, több beállítási funkció elérhető , így nagyobb lehetőséget ad a differenciálásra. Tanórai gyakorlásra, fejlesztői foglalkozásra is ajánljuk. 

Próbaverzió

jatekter.ugyesedni.hu

Ingyenes

Online játéktér

jatekter.ugyesedni.hu

helyett*

259.900 Ft

Telepíthető verzió

szoftver

helyett*

259.900 Ft

* Egy Ügyesedni applikáció csomagajánlaton kívüli teljes ára: br. 19.900 Ft.

ISKOLAI CSOMAGAJÁNLAT

SNI sajátos nevelési igényű gyermekeknek

20 db fejlesztő szoftver

Kattints a játék képére, és ismerd meg bővebben a jellemzőit és próbáld ki ingyen!

Betűszafari
Érzelmek
Gyöngygyár
Iskolai előkészítő 1.
Iskolai előkészítő 2.
Képkockák
Kis kukta
Környezetünk hangjai
Környezet- védelem
Pici piac
Rejtőzködő állatok
Számszafari
Számtalálat
Számtömb
Színvarázs
Szóbogarászó
Szókereső
Telitalálat
Történetek
Tünemény sütemény

Ügyesedni applikációk bemutatása

BETŰSZAFARI

Anyanyelvi, tanórai gyakorlásra és fejlesztő foglalkozásokhoz is ajánljuk.

Játékos feladatok az ábécé gyakorlására:

 • betűsor folytatása/pótlása,
 • betűrendbe sorolás,
 • magán-és mássalhangzók válogatása.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

A játék tipikus és atipikus fejlődésű iskoláskorú gyermekeknek készült. Különösen ajánlott a diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak. Segítséget nyújthat azoknak, akiknek több szemléltetés, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy elsajátítsák az abc betűnek sorrendjét. Célja az abc betűi között való természetes mozgás, eligazodás elősegítése begyakorlása a szafarira érkező vonat, az utasok, és az állatok segítségével.

A játékos feladata az, hogy rakja fel a sínre a betűkkel jelölt vagonokat, keresse meg a sorból hiányzó vagonok pontos helyét, segítsen az utasoknak, hogy a jegyüknek megfelelő kocsiba szálljanak be. Ezzel gyakorolja a betűk abc-rendjét, megkeresi az adott betűnek megfelelő abc-szakaszt.

Az abc betűi között ugrálva a zebra segíti a játékosokat a betűk sorrendjének elmélyítésében, a magánhangzók és mássalhangzók kiválogatásában. A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket a kiterjesztett, 44 betűs magyar abc eszköz-szintű használatának gyakorlásában.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • Vizuális észlelés, diszkrimináció
 • Vizuális figyelem
 • Szeriális orientáció
 • Téri orientáció
 • Szem-kéz koordináció
 • Koncentráció
 • Relációs szókincs
 • Szabálytudat, szabálykövetés
 • Síkbeli tájékozódás
 • Vizuális szerialitás
 • Munkamemória
 • Általános ismeretek
 • Problémamegoldó gondolkodás
 • Formaészlelés
 • Nyelvi készségek

ÉRZELMEK

Etika, magyar nyelv és irodalom órákra ajánlott. Autizmus-barát.

Játék az arckifejezésekkel:
 • egyszerű párkeresés: nyílt kártyákkal,
 • klasszikus memóriajáték,
 • változó feltételek, beépített segítség.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • érzelmi intelligencia
 • párosítás
 • megfigyelőképesség
 • munkamemória

Az emberi arcon megjelenő érzelmek a metakommunikáció fontos összetevői. Fontos információt képviselnek, helyes dekódolásuk segíti, téves felismerésük, vagy figyelmen kívül hagyásuk gátolja, tévútra viheti a kommunikáció folyamatát.

Az autizmus spektrum zavarra jellemző a „deficit a szociális kommunikáció, szociális interakciók terén ”, zavar lehet „szociális-érzelmi kölcsönösség és a szociális interakciókban használt nonverbális kommunikációs viselkedés terén is.” (Amerikai Pszichiátriai Társaság diagnosztikus rendszeréből DSM-V. (2013.) „Autizmus Spektrum Zavar”).

Az autisták jelentős része nehezen ismeri fel a különböző érzelmeket kísérő arckifejezéseket. Ez a program a klasszikus memóriajáték szabályain alapulva lehetőséget ad a tipikus és atipikus fejlődésű játékosoknak, hogy megfigyeljék, összehasonlítsák, felismerjék, párosítsák az érzelmeket megjelenítő arcképeket.

A különböző nehézségi fokozatok, választási lehetőségek:
1. Az arcképek láthatósága – / felfelé fordított kártyák, lefelé fordított kártyák/
2. A megjelenő kártya-párok száma – /3, 4, 5, 6 pár kártya/
3. Feladatok
• az adott arcot párosítja ugyanahhoz,
• ugyanazt az arckifejezést párosítja különböző arcokon.

A hibamentes tanulás lehetősége opcionális, a segítség megjelenik, hogy sikerélményhez juttassa a kevésbé gyakorlott, eltérő fejlődésmenetű játékosokat is. Így elkerülhető a motiváció csökkenése, a frusztráció kialakulása, erősödik az önbizalom, a kompetencia érzése. Lehetőség szerint vonjuk vissza a segítséget, ha látjuk, nélküle is sikeres a tanuló, ezzel elkerülhetjük a segítségtől való függőség kialakulását.

A játék során várható a következő képességek, készségek fejlődése:
• Vizuális érzékelés, diszkrimináció
• Vizuális figyelem
• Vizuális memória
• Téri orientáció
• Szem-kéz koordináció
• Megfigyelőképesség
• Koncentráció
• Szabálytudat, szabálykövetés

GYÖNGYGYÁR

Fejlesztéshez, a szabálykövetés kialakításához ideális választás. Autizmus-barát.

Gyöngyfűzés szabadon, vagy szabályok szerint:
 • kreativitásfejlesztés,
 • minta másolása, kiegészítése, átalakítása,
 • időzített segítség lehetősége.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális szerialitás
 • kreativitás
 • téri orientáció
 • vizuális figyelem
A játék a gyöngyfűzés játékosságát kihasználva fejleszti az utánzás képességét, a vizuális szerialitást és a megfigyelőképességet. Míg a tipikus fejlődésmenetűek utánzással tanulnak a környezetüktől, az autizmus esetében erre gyakran külön tanítani kell a gyerekeket.

A különböző játékmódok lehetőséget adnak a feladatsor nehezítésére, könnyítésére. Célunk, hogy a széles spektrum játékosai között mindenki megtalálja a neki megfelelő kihívást jelentő feladatot. A gyöngyök felfűzése a legtöbb játékmódban megadott szabályok alapján történik (megadott sor másolása, szín vagy forma szerinti fűzés, transzformáció), de van lehetőség szabadon választott gyöngyökből is alkotni.

A hibamentes tanulás lehetősége választható opció, ezzel fenntarthatjuk a motivációt, elkerülhetjük a frusztráció okozta feszültséget. Fontos hogy kapcsoljuk ki, amint látjuk, hogy a játékos már önállóan is képes a feladatmegoldásra!

Milyen területeket fejleszt?
• Síkbeli tájékozódás
• Vizuális szerialitás
• Vizuális figyelem (tartósság, terjedelem)
• Vizuális észlelés, diszkrimináció (szín, forma, ritmus észlelése)
• Minta utáni alkotás, utánzás képessége
• Szabálytudat, egy-és többelemű utasítás követése
• Kompetencia-érzés, kreativitás

ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ 1.

Vizuális figyelem és megfigyelőképesség fejlesztésére irányuló játék.
Főfogalmi ismeretek elmélyítése:
 • alakfelismerés, kicsi-nagy egyeztetések, irányok rögzítése,
 • képek, rajzok, tükörképek, kontúrok, sziluettek párosítása,
 • kezdő, középhaladó és haladó pályák,
 • témakörökre bontva.
KOROSZTÁLY

3-10 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • párosítás
 • időbeli és síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • szeriális orientáció

A logopédiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú képességfejlesztés. A mentális képességek, valamint a kinesztéziás, a hallási, a látási és a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek, és fejlesztik az egész személyiséget.

Kiemelt feladataink a fejlesztés elejétől:
• kooperáció megteremtése, figyelemirányító gyakorlatok;
• képességekhez igazodó játékos képességfejlesztések;
• mozgáskoordináció és finommotorika fejlesztése;
• tájékozódó képesség térben-időben;
• vizuomotoros koordináció gyakorlása;
• szerialitás kialakítása, fejlesztése;
• memóriazavarok felszámolása;
• lényegkiemelés és gondolkodási funkciók együttes fejlesztése;
• tanulási nehézségek megelőzése/felszámolása;
• sikerélmény

Lépésről-lépésre alakítjuk ki a figyelmet, a koncentrációs készséget, tágítjuk a memóriát. A főfogalmi ismeretek elmélyítését, passzív tárolását célozzák az egyeztetés adott témakörei.

A tudatos irányításokkal lassan eljutunk az azonosság, a hasonlóság, az eltérések biztos felismeréséig. A párkereső feladatok fokozatosan nehezednek. A precíz megfigyelésre és tudatos összehasonlításra nevelés nagyon fontos állomása a munkánknak. Elvezet az alak- és formaállandóság kialakulásáig. Az alakállandóság fejlesztésének első állomása a nagy-kicsi párok biztos felismerése, egyeztetése. Ez nélkülözhetetlen az iskolaérettséghez, hiszen ez a részképesség az alapja a betűfelismerésnek, betűtanításnak.

ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ 2.

A játék elsődleges céljai a hallási figyelem, a beszédészlelés és a verbális emlékezet fejlesztése.

Feladattípusok:
 • kép- és szóegyeztetés,
 • szókincsbővítés (kép párosítás, szó-kép párosítás),
 • beszédhallás fejlesztése képpárok segítségével.
KOROSZTÁLY

3-8 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • auditív figyelem
 • auditív memória
 • koncentráció
 • szeriális orientáció
A logopédiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú képességfejlesztés. A mentális képességek, valamint a kinesztéziás, a hallási, a látási és a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek, és fejlesztik az egész személyiséget.

Kiemelt feladataink a fejlesztés elejétől:
• képességekhez igazodó játékos képességfejlesztések;
• hallási figyelem kialakítása;
• hallási emlékezet kialakítása, illetve fejlesztése;
• tudatos figyelem és emlékezet fejlesztése;
• látás – mozgás – hallás koordinált működtetése;
• szerialitás kialakítása, fejlesztése;
• beszédfeldolgozási nehézségek felszámolása;
• tanulási nehézségek megelőzése/felszámolása;
• kommunikációs- és beszédkészség sokoldalú fejlesztése;
• sikerélmény

A hallási figyelmet, a beszédészlelést, a verbális emlékezetet fejlesztjük, mellyel a gyermek a mások és a saját beszédére is képes lesz figyelni. A feladatokban lehetőséget teremtünk a szóbeli megnyilatkozásra, a beszédkészség serkentésére is.

Az érzékelés, az észlelés, a megfigyelés, a figyelem és a beszédészlelés fejlesztése apró lépésekben, egymásra épített menetben halad. A beszédpercepció és a beszédmegértés, valamint ezekre a képességekre épülő beszédprodukció egymást erősítve fejlődik. Az első szakaszban a feladatok végzése közben a gyermek nem beszél, csak figyel, majd cselekvéssel visszajelzést ad, így passzív szókincs birtokába jut. A második szakaszban sok-gyakorlással megerősítjük passzív szókincsként elraktározott szópárokat, de még mindig nem kérünk produktív beszédet. A harmadik szakaszban kezdődik a passzívan elraktározott, úgynevezett oppozíciós szópárok aktivizálása, megnevezése, helyes artikulálása. Iskolás korban már absztrahálni és kiemelni is képesek az elhangzó szópárokból az eltérő hangzópárokat, amelyek megváltoztatták a szó jelentését.

KÉPKOCKÁK

Beszéd- és figyelemfejlesztéshez javasoljuk. Autizmus-barát.

Képtörténetek, képsorok alkotása:
 • kiegészítéssel, sorrendbe rakással,
 • automatikus nehezítés-könnyítés,
 • minta, beépített segítség lehetőségével.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Autista gyerekek számára gyakran nehéz az események időbeni elhelyezése, azok logikai összefüggéseinek felismerése. Nekik ajánljuk e játékot a szeriális orientációs képességeik fejlesztéséhez. Kétféle játékmód közül lehet választani, ezek: a kiegészítés és a sorba rendezés. Az előbbinél a képsor folytatása a feladat, az utóbbinál a kezdő képkocka után a többi kép helyes sorrendjének meghatározása. A könnyű, közepes és nehéz szintek közül választva mindenki a fejlettségi szintjének megfelelő pályán kezdheti el a gyakorlást. A megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél javasolt a felnőtt segítő jelenléte, hiszen a képsorokról mondatokat, történetet lehet alkotni, élve a beszédfejlesztés lehetőségeivel. A többi, autistáknak ajánlott szoftverünkhöz hasonlóan itt is elérhető a hibamentes tanulás funkció, ami sikerélményt biztosít az eltérő fejlődésű játékosok számára is.

Milyen képességeket fejleszt?
• Időbeli és síkbeli tájékozódás
• Sorrendiség megfigyelése
• Vizuális figyelem
• Vizuális észlelés és diszkrimináció
• Vizuális szerialitás
• Analóg gondolkodás
• Logikus gondolkodás, összefüggések felismerése
• Verbális kifejezőkészség, szókincs

KIS KUKTA

Mennyiségfogalom megerősítéséhez különösen ajánljuk. Diszkalkulia esetén hasznos lehet.

A játék feladatai:
 • tárgyak, egységek összehasonlítása, relációs jelek használata,
 • mérlegen lévő tárgyak összehasonlítása,
 • egyenlőség, növelés, csökkentés.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • mennyiségi összehasonlítás
 • téri orientáció
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem
A játék alkalmas óvodás, kisiskolás korú, tipikus és atipikus fejlődésű gyermekek matematikai képességének fejlesztésére. Diszkalkulia esetén ajánlott.

A helyszín egy konyha, ahol a Kis kukta dolgozik. A játékosok segíthetnek neki, miközben keresik a választ a következő kérdésekre:

Melyik a több?
Itt négyféle típus választható.
Összehasonlíthatók:
 • rendezetten, ugyanolyan tárgyak
 • rendezetlenül ugyanolyan tárgyak
 • rendezetten különböző tárgyak
 • rendezetlenül különböző tárgyak
Az összehasonlítást, választ követően a több egységet tartalmazó fazékban átszínesedik az a rész, amennyivel több, így az a kérdés is megválaszolható, hogy:

Mennyivel több?
A Kis kukta gondban van, kétfelé kell osztania a levest.
Hogyan lesz egyenlő a két fazék tartalma? Mit tegyen?
Több megoldási lehetőségből választhat a játékos:
 • növelheti vagy csökkentheti a leves mennyiségét
 • átrakhatja az egyik fazékból a másikba az egységeket
Mérlegre kerülnek a hozzávalók, itt is összehasonlítás történik.
 • Merre mozdul el a mérleg nyelve?
 • Hogyan lesz egyenlő a két mennyiség?
A megfelelő relációs jel kiválasztását, vagy az egyenlőség megteremtését követően azonnali visszajelzést kap a játékos: örül, vagy búsul a Kis kukta, csillagot kap a sikeres játékos.

Milyen képességek fejlődése várható a játék során?
 • Matematikai készségek, relációs szókincs
 • Mennyiségi összehasonlítás
 • Vizuális észlelés, diszkrimináció
 • Vizuális figyelem, koncentráció
 • Problémamegoldó gondolkodás
 • Szem-kéz koordináció
 • Szabálykövetés, szabálytudat
 • Formaészlelés, szókincs
 • Téri orientáció, általános ismeretek

KÖRNYEZETÜNK HANGJAI

Mennyiségfogalom megerősítéséhez különösen ajánljuk. Diszkalkulia esetén hasznos lehet.

A játék feladatai:
 • tárgyak, egységek összehasonlítása, relációs jelek használata,
 • mérlegen lévő tárgyak összehasonlítása,
 • egyenlőség, növelés, csökkentés.
KOROSZTÁLY

3-10 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • auditív figyelem
 • auditív észlelés, diszkrimináció
 • auditív szerialitás
 • formaészlelés
Kedves Gyerekek, Szülők, Pedagógusok!

Egy olyan környezetismereti applikációt tart a kezében mely nagyban segíti a tanulást, azt, hogy megismerjük a bennünket körülvevő csodálatos természeti világot! A játék ismeretanyaga illeszkedik az SNI kerettantervhez. Ebben a játékrészben megismerkedhetnek különböző házi- és vadon élő állatok, járművek, háztartási eszközök és használati tárgyak hangjaival. Miközben a gyermek megismeri a különböző hangokat, az applikáció fejleszti a
 • vizuális figyelmet (lényeges információk kiemelése a képekből, figyelemmegosztás fejlesztése az egyidejű információk megadásával)
 • vizuális észlelést (szem-kéz koordináció, alak-háttér felfogás, vizuális megfigyelő és elemző készség)
 • szem-kéz koordinációt (a szem követő mozgásának fejlesztése)
 • vizuális érzékelést, észlelést – Gestalt-látás (képek kiegészítése egésszé)
 • síkbeli tájékozódást
 • grafomotoros fejlesztést (laza csuklómozgás, ujjmozgás beidegzése)
 • csoportosítást, osztályozást, rendszerezést általánosítást (gyűjtőfogalmak szerinti rendezés)
 • matematikai készségeket gondolkodási folyamatokat szociális készségeket

A játékon belül többféle játékmódot és nehézségi szintet különböztetünk meg. Ajánlatos a legkönnyebbtől haladni a nehezebbek felé, hiszen az egyes szintek egymásra épülnek, egyre nehezednek és bővülnek. Így lehetőség nyílik arra, hogy ne csak az enyhe értelmi sérült gyermekek, hanem az értelmileg súlyosan sérült gyermekek is játszhassanak az alkalmazással, ismeretekhez, sikerélményhez juthassanak, ezáltal fejlődhessen értelmi szintjük. Miközben a gyermek ‘játszik’, üljünk oda mellé, beszélgessünk vele a látott képekről, ha tud beszélni, kérjük meg, hogy saját szavaival fogalmazza meg a feladatot. Ne csak a feladatot oldja meg, hanem beszéltessük, kérjük mutassa meg ezt vagy azt. Figyeljünk arra, hogy biztassuk, dicsérjük, adjunk pozitív megerősítést, nevessenek sokat! Az applikációval, tanulással töltött idő legyen közös öröm forrása gyermek, szülő és pedagógus számára egyaránt!
Örömteli, boldog játékot kívánok!

Aknai Dóra Orsolya
óvodapedagógus, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
szakvizsgázott pedagógus, köznevelési szakértő
mesterpedagógus
IKT MasterMinds Kutatócsoport,
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, Várpalota

KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezettudatosságra nevelés játékosan. Környezetismeret és magyar órára ajánljuk.

Hulladékszelektálás és újrahasznosítás folyamatának ismertetése:

 • szemétgyűjtés a parkban,
 • megfelelő hulladéktároló kiválasztása,
 • segítség a hulladékfeldolgozó üzemben.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális figyelem
 • környezeti nevelés
 • koncentráció
 • szabálytudat erősítése
A környezettudatosságra nevelés napjaink egy kiemelt témája. Fontos, hogy a gyermek tudja és ismerje a környezetet, ami körülveszi. Ez a megfigyelésen alapuló játék ismerteti a tanulókkal a hulladékszelektálást és az újrahasznosítás folyamatát. A környezet iránti érzékenyítés a játék igazi feladata.

A játék indításakor a következő választási lehetőségei vannak:
 1. A játék típusa
 • Hulladékkeresés – parktisztítás a feladat, a szemetet kell összegyűjteni a parkban
 • Hová való? – megfelelő hulladéktároló kiválasztása
 • Hulladékszelektálás – megfelelő szemetet a megfelelő hulladéktárolóba kell dobni
 • Futószalag – hulladékfeldolgozó üzemben kell a segítség.
 1. Nehézségi fokozat
 • könnyű – 2 szelektív kukát jelöl
 • közepes – 3 szelektív kukát jelöl
 • nehéz – 4 szelektív kukát jelöl
 • nagyon nehéz – 5 szelektív kukát jelöl
 1. Hulladékok száma
 • 3 hulladék
 • 5 hulladék
 • 10 hulladék
 • 15 hulladék
Fejlesztési területek:
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés
 • verbális kifejezőkészség
 • környezeti nevelés
 • koncentráció
 • megfigyelőképesség
 • szabálytudat erősítése
A játék során a gyerekek megtanulhatják, hogy miért kell a színes üvegeket külön gyűjteni. Nem csak fejlesztő foglalkozásokra ajánljuk, hanem környezetismeret és magyar órákra egyaránt.

PICI PIAC

Memóriafejlesztésre, a tanórák színesítésére alkalmas „észkapcsoló” játék. Autizmus-barát.

Sokoldalú játék, mely alkalmat ad:
 • munkamemória fejlesztésére,
 • sorrend megjegyzésére, felidézésére,
 • időzíthető várakoztatás, rugalmas nehezítés-könnyítés, bekapcsolható segítség használatára.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • koncentráció
 • logikus gondolkodás
 • munkamemória
 • vizuális figyelem
Speciális, multidimenzionális fejlesztőjátékunkat olyan gyermekek, illetve felnőttek számára fejlesztettük ki, akikre legalább egy jellemző az alábbiak közül: az autizmus spektrum zavarral érintett; ADHD-s; vagy az agysérülést követő rehabilitációja folyik. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék memóriájukat javítani.

Központi helyszíne a piac, ahol a feladatunk: különböző dolgok összegyűjtése adott sorrendben (zöldségeket és/vagy gyümölcsöket; fagylaltokat, virágokat).

A spektrum rendkívül széles, ezért a játék is sokrétű, érdemes időt szánni a megfelelő beállítás kitapasztalására. Ennek során a játékos:
a,- választ: kér –e segítséget, ha igen, 3-4 vagy 5 másodperc múlva
b,- átgondolja, szeretne-e késleltetést (5-10-15 másodperc), vagy nem
c,- kiválasztja, miből szeretne gyűjteni (zöldség, gyümölcs, fagylalt, virág)
d,- dönt arról, hogy mekkora választékból szeretne válogatni (5-20-ig)
e,- eldönti, hány dolgot szeretne egyszerre gyűjteni (3-7-ig)
f,- megkapja a listát (hallás, vagy hallás-látás, vagy látás útján)
g,- az adott sorrendben összegyűjti a kért dolgokat
h,- siker esetén csillagot kap, téves válasz után újra próbálkozhat.

Az egyéni különbségekhez igazodva opcionális lehetőség a hibamentes tanulás. A választék észlelését (3-4-5 mp) követően megjelenik a segítség: kijelölődik a helyes megoldást jelentő elem. A hibázás lehetősége kizárt: a tévesen választott elem rezeg, de nem mozdul el.

A jobban funkcionáló játékosoknál javasolt a segítséget kiiktatni: így a hibázás előfordulhat, de a feladatot újra megkapja a helyes megoldásig.

A választandó dolgok száma egyénileg beállítható, viszont a sikeres és sikertelen válaszok számától függően a program rugalmasan növeli, illetve csökkenti ezt a számot.

Helyes válasz csak az elhangzott/látott sorrend reprodukálásával érhető el. A kérések különböző nyelvi formákat követnek, változatos nyelvi mintát biztosítva.

A feladatok végrehajtása során legnagyobb szerepe a koncentrált figyelem és a szeriális orientáció mellett a munkamemóriának van. „A szeriális orientáció a dolgok egymáshoz való viszonyának, a sorrendnek és a sorrend elemeinek egyidejű észlelését és feldolgozását jelenti. A képesség két összetevőjét (a sorozat elemeinek mennyisége és az egymásutániság sorrendje) szimultán működtetjük.” (1)

„A munkamemória egy olyan dinamikus feldolgozó rendszer, amely limitált mennyiségű információ átmeneti tárolására és feldolgozására képes,” /Kane és Engle, 2002./”Alapvető szerepe van a tanulásban, például az instrukciók követésében.„ /Engle, Carullo és Collins, 1991., Gathercole, 2008./ „A munkamemória érintettségét figyelhetjük meg… a traumatikus agysérülést elszenvedett betegek esetében.”/McDowell, Whyte és D’ Esposito, 1997./

E játék lehetőséget kínál a következő képességek optimális fejlesztésére:
 • vizuális érzékelés, észlelés
 • vizuális és auditív figyelem
 • vizuális és auditív memória
 • sorrendiség észlelése
 • szeriális orientáció
 • matematikai készségek
 • vizuális diszkrimináció
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • megfigyelőképesség
 • koncentráció
 • munkamemória kapacitásának növelése
 • szabálytudat erősödése
A játék megalkotása során arra törekedtünk, hogy a választási, beállítási lehetőségek lehetőséget adjanak a differenciált fejlesztésre, s arra, hogy minden érintett motiváltan, frusztráció nélkül, sikerélményekben bővelkedve, önbizalmát erősítve használhassa ezt a programot.

Felhasznált források:
 1. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_orientacios_kepessegek_fejl_modszertana/TANANYAG/08_4.scorml

REJTŐZKÖDŐ ÁLLATOK

Környezetismeret órára és fejlesztő foglalkozásokhoz ajánljuk.

Megfigyelésen alapuló környezetismereti játék:
 • ismerkedés az állatokkal az előhelyükön,
 • az állatok felismerése és beazonosítása,
 • kiegészítő információkat az állatokról.
KOROSZTÁLY

3-10 év 

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • megfigyelőképesség
 • téri orientáció
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Kedves Gyerekek, Szülők, Pedagógusok!

Egy olyan környezetismereti applikációt tart a kezében mely nagyban segíti a tanulást, azt, hogy megismerjük a bennünket körülvevő csodálatos természeti világot! A játék ismeretanyaga illeszkedik az SNI kerettantervhez. Ebben a játékrészben megismerkedhetnek a különböző élőhelyekkel, azok állatvilágával. Miközben a gyermek megismeri a különböző élőhelyeket és annak állatvilágát, az applikáció fejleszti a
 • vizuális figyelmet (lényeges információk kiemelése a képekből, figyelemmegosztás fejlesztése az egyidejű információk megadásával)
 • vizuális észlelést (szem-kéz koordináció, alak-háttér felfogás, vizuális megfigyelő és elemző készség)
 • szem-kéz koordinációt (a szem követő mozgásának fejlesztése)
 • vizuális érzékelést, észlelést – Gestalt-látás (képek kiegészítése egésszé)
 • síkbeli tájékozódást
 • grafomotoros fejlesztést (laza csuklómozgás, ujjmozgás beidegzése)
 • csoportosítást, osztályozást, rendszerezést általánosítást (gyűjtőfogalmak szerinti rendezés)
 • matematikai készségeket gondolkodási folyamatokat szociális készségeket

A játékon belül 3 nehézségi szintet különböztethetünk meg. Ajánlatos a legkönnyebbtől haladni a nehezebbek felé, hiszen az egyes szintek egymásra épülnek, egyre nehezednek és bővülnek. Így lehetőség nyílik arra, hogy ne csak az enyhe értelmi sérült gyermekek, hanem az értelmileg súlyosan sérült gyermekek is játszhassanak az alkalmazással, ismeretekhez, sikerélményhez juthassanak, ezáltal fejlődhessen értelmi szintjük. Miközben a gyermek ‘játszik’, üljünk oda mellé, beszélgessünk vele a látott képekről, ha tud beszélni, kérjük meg, hogy saját szavaival fogalmazza meg a feladatot. Ne csak a feladatot oldja meg, hanem beszéltessük, kérjük mutassa meg ezt vagy azt. Figyeljünk arra, hogy biztassuk, dicsérjük, adjunk pozitív megerősítést, nevessenek sokat! Az applikációval, tanulással töltött idő legyen közös öröm forrása gyermek, szülő és pedagógus számára egyaránt!
Örömteli, boldog játékot kívánok!

Aknai Dóra Orsolya
óvodapedagógus, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
szakvizsgázott pedagógus, köznevelési szakértő
mesterpedagógus
IKT MasterMinds Kutatócsoport,
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, Várpalota

SZÁMSZAFARI

Diszkalkuliások fejlesztéséhez, tanórai munkához is ajánljuk.

Barátkozás a számokkal, nagyságrendekkel:
 • növekvő számsorok alkotása,
 • számok helye a számegyenesen,
 • szorzótáblás sorok gyakorlása.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
A játék tipikus és atipikus fejlődésű óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek készült. Különösen ajánlott a diszkalkuliásoknak. Segítséget nyújthat azoknak, akiknek több szemléltetés, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy megértsék a matematikai összefüggéseket. Célja a számegyenes való természetes mozgás, eligazodás elősegítése, a szorzótáblás számsorok begyakorlása a szafarira érkező vonat, az utasok, és az állatok segítségével.

A játékos feladata az, hogy rakja fel a sínre a számozott vagonokat, keresse meg a sorból hiányzó vagonok pontos helyét, segítsen az utasoknak, hogy a jegyüknek megfelelő kocsiba szálljanak be. Ezzel részt vesz a számegyenes létrehozásában, gyakorolja a számszomszédokat, megkeresi az adott számnak megfelelő számegyenes-szakaszt.

A számegyenesen az oroszlán adott léptékű ugrásokkal jeleníti meg a szorzótáblás sorokat, lehetőséget adva azok gyakorlására. A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket a szorzótábla elvének megértésében, annak könnyebb elsajátításában.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • relációs szókincs
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • vizuális szerialitás
 • munkamemória
 • általános ismeretek
 • problémamegoldó gondolkodás
 • mennyiségi összehasonlítás
 • formaészlelés
 • matematikai készségek

SZÁMTALÁLAT

Diszkalkuliásoknak is ajánljuk. Matematika órák színesítésére, önálló tanuláshoz ideális játék.
Gondolkodtatás, változatos feladatközlés:
 • nyitott mondatok, relációk, műveletek,
 • megoldások kiválasztása, azonnali visszajelzés,
 • beállítható nehézségi fokozat.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • problémamegoldó gondolkodás
 • vizuális figyelem
A játék a számolási készség sokoldalú, változatos fejlesztését teszi lehetővé. A feladatok megjelenése, megfogalmazása folyamatosan változik, ami a játékos figyelmét, motivációs szintjét fenntartja, gondolkodásának rugalmasságát elősegíti.

Elsősorban alsó tagozatosoknak ajánljuk, de a számolási rutin fejlesztésére, időméréssel versengésre a felső tagozatban is használható.

A választható számkörök: 10-es, 50-es, 100-as számkör.

Számkörönként 3 nehézségi fokozat érhető el, ezek különböző feladattípusokat tartalmaznak.
 • könnyű: relációk, egyes, tízes számszomszédok, helyi értékes meghatározások
 • közepes: alapműveletek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás /pótlással is/
 • haladó: vegyes feladatok, műveletek több taggal is
Az alapműveletek gyakorlása, a jellel megadott, vagy szövegesen megfogalmazott relációk értelmezése, a számok helyi érték szerinti felismerése mind a játékosok feladata. A feladat megoldását a táblán megjelenő 6 szám közül kell kiválasztania a játékosnak. A megoldása helyességéről azonnal meggyőződhet, hiszen csillagot csak jó válasz esetén kap.

Annak érdekében, hogy a sikerélmény biztosítható legyen az ő számukra is, diszkalkuliásoknak leginkább az alapozó, könnyű fokozatok rendszeres használatát, begyakorlását javasoljuk mielőtt a közepes és haladó fokozatokkal találkoznak.

A játék használata során a következő képességek fejlődésére van lehetőség:
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • szem-kéz koordináció
 • relációs szókincs
 • szókincsbővítés
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • problémamegoldó gondolkodás
 • szövegértés
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek

SZÁMTÖMB

Diszkalkuliásoknak hasznos fejlesztőeszköz lehet. Tanórai, fejlesztőmunkához is ajánljuk.

Klasszikus memóriajáték:
 • nyílt/lefordított lapos beállítás,
 • tanulókártya funkcióval a gyakorláshoz,
 • számjegyek, mennyiségek/számnevek párosítása,
 • beépített segítség lehetősége.
KOROSZTÁLY

6-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
A gyakorló- és memóriajáték a számokkal való pozitív kapcsolat kialakítására, megerősítésére alkalmas. Lehetőséget ad az alapvető matematikai ismeretek felelevenítésére, elmélyítésére. A nehézségi fokozatok megfelelő megválasztásával a játékos motivált marad, átélheti a sikerélményt, önbizalma erősödhet. A differenciálás lehetőségét biztosítja az, hogy ugyanazon játékon belül a különböző képességű játékosok is megtalálják a számukra megfelelő kihívást.

A játék a klasszikus memóriajáték alapelvén működik. Két alaptípusban használható: egyszerűbb, felfordított lapos és szokásos, lefordított lapos formában.

A felfordított lapokat tartalmazó formája alkalmat ad:
 • a számjegyek számjegyekkel való egyeztetésére,
 • a számjegyek, mennyiségek, számnevek egyeztetésére, felismerésének gyakorlására.
A játék lefordított lapokat tartalmazó formája ugyanezen feladatok mellett a memóriafejlesztésre is lehetőséget nyújt.

A számkör-választás lehetősége adott: 0-10-ig a kezdő, 0-50-ig a közepes, 0-100-ig a haladó szinten.

A párok mennyisége is beállítható (3-6-ig).

A hibamentes tanulás eszközeként időzített segítség vehető igénybe, hogy a játékos a frusztráció lehetőségét elkerülve sikerélményhez juthasson. Fontos feladatunk azonban, hogy kikapcsoljuk a segítséget, amint azt látjuk, hogy a játékosunk önállóan is boldogul.

A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • mennyiségi összehasonlítás
 • matematikai készségek
 • formaészlelés
 • szövegértés

SZÍNVARÁZS

Vizuális fejlesztésre ajánljuk.
Játék a színekkel:
 • rajzok, formák színezése,
 • a színek felismerése, egyeztetése,
 • a színkeverés alapjai.
KOROSZTÁLY

3-10 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • megfigyelőképesség
 • logikus gondolkodás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Érzékelési formáink közül a látás a legfontosabb. A színeknek fontos szerepe van a tájékozódásban, megfigyelésben is. A színek látása, felismerése nem velünk született képesség.

A színérzékelés, színelkülönítés, színmegnevezés egymástól eltérő és egymásra épülő folyamatok. Binet intelligenciatesztjében a helyes színmegnevezést hat éves korra teszi. Ezért fontos már óvodáskorban fejleszteni a gyermekek színfelismerését. Az alapszínek mellett a kevert színek kialakulását könnyen nyomon követheti a gyermek a dobókockák segítségével. A színismeretek bővítése a színnevek megszilárdításával és a színekkel való összekapcsolással játékos formában történik. A színek és formák (színkonvenciók) összefüggéseinek felfedezését a gyerekekhez közel álló formák segítségével gyakoroltatja a játék.

A számítógépes program sok gyakorlásra nyújt alkalmat, melynek során a gyerekek színfelismerése, színlátása fejlődik. Segíti a gyermekek figyelmi terjedelmének növelését, finommanipulációját, vizuális figyelmét és színkonstanciájának fejlődését. A program előnye, hogy a gyermek kéz dominanciájának megfelelően állíthatjuk be a játékot.

SZÓBOGARÁSZÓ

Tanórára, fejlesztő foglalkozásra ideális választás. Megfelelő beállítással diszlexiásoknak ajánlott.

Olvasójáték:
 • alak-háttér megkülönböztetés gyakorlása,
 • eltérő hosszúságú szavak,
 • választható szófajok, nehézségi szintek, időzítés.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • anyanyelvi készségek
 • megfigyelőképesség
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Interaktív fejlesztőjátékunk célja az alak-háttér megkülönböztetés erősítése, otthoni gyakorlása, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során a tanulók motiválása, differenciált fejlesztése.

„A fontos információk kiválasztásához szükséges a biztos alak–háttér megkülönböztetés. Azért kell, hogy a gyermek el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Ennek hiánya okozza a figyelem elterelődését, elvonja a figyelmet az olvasott szövegről, tekintete ugrál a sorok között.”

A feladat vonalháló mögött előbukkanó szavak felismerése, kiválasztása 4-5-6 szó közül. Három helyes válaszért jár egy kis csillag. Egy játékmenet öt kis csillag megszerzéséig tart.

A választható vonalháló mintája lehet:
 • Pókháló /légy/
 • Méhsejt /méh/
 • Firka /katicabogár/
Nehézségi fokozatok:
 • könnyű: kevés vonal, kontrasztos megjelenésű szó, négy szó közül választhat
 • közepes: több vonal, kisebb kontraszt a szónál, öt szó közül választhat
 • nehéz: még több vonal, foltok is, közelít a szó és a háttér színe, hat szó közül választhat
Szavak hosszúsága:
 • rövid: kettő-három betű
 • közepes: négy-öt betű
 • hosszú: hat-hét betű
 • extra hosszú: nyolc-tíz betű
A Beállításokban választható:
Az írásmód:
 • nagybetűs
 • kisbetűs
Az időzítés:
 • nem tűnik el a minta-szó
 • eltűnik a minta 3, 6, 8, 10 mp múlva
A játék sokrétűen alkalmazható az olvasás gyakorlására, szókincsbővítésre, az időzítés bekapcsolásával a munkamemória fejlesztésére, versengésre is.

A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • anyanyelvi készségek
 • formaészlelés
Felhasznált források:
 • Hanák Zsuzsanna tanulmány
 • Szókészlet-forrásként: Hargitai Katalin: Módszertani kézikönyv a Játék tankönyvekhez Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010.

SZÓKERESŐ

Diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak ideális választás.
A hangoztatás, szótagolás, összeolvasás játéka:
 • egymás után felvillanó betűk/szótagok összeolvasása – a szó felismerése, megjelölése,
 • választható szófaj, hosszúság.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • kreativitás
 • szókincsbővítés
 • téri orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Interaktív fejlesztőjátékunk az összeolvasás, a szótagolás gyakorlását célozza mézeskalács-formák segítségével. Az analízis-szintézis képességének fejlesztését teszi lehetővé: diszlexia, diszgráfia esetén hasznos segítséget nyújthat.

A feladat a betűnként/szótagonként megjelenő szavak felismerése, kiválasztása 6 szó közül.

Három helyes válaszért jár egy kis csillag. Egy játékmenet öt kis csillag megszerzéséig tart.

A választható szófajok
 • ige
 • főnév
 • melléknév
 • + lehetőség: értelmetlen szavak
Játékmód választása:
 • betűk
 • szótagok
A nehézségi fokozatok, a betűk száma a szavakban:
 • könnyű: 2-4 betű
 • közepes: 5-7 betű
 • nehéz: 8-12 betű
A Beállításokban választható:
 • Az időzítés: 1-2-3 mp (eddig látható egy-egy betű)
A játék sokrétűen alkalmazható az olvasás gyakorlására, szókincsbővítésre, az időzítés változtatásával a munkamemória fejlesztésére, tollbamondásra is. A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • formaészlelés
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • anyanyelvi készségek
A játék indításakor adott sorrendben kijelölődnek egy szó betűi: sötétebb színű lesz a mézes színe, megtelik színnel a rajta lévő betű. Ezt a szót választja majd ki 3-4-5-6 közül.

TELITALÁLAT

Az olvasási készség és a gondolkodási műveletek fejlesztésére alkalmas játék. Autizmus-barát.

A játék célja:
 • fogalmi gondolkodás fejlesztése,
 • élőlényekről, tárgyakról meglévő ismeretek felhasználása,
 • különböző pályák, nehézségi szintek kipróbálása.
KOROSZTÁLY

3-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szókincsbővítés
 • szövegértés
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
Fogalomrendszerünk jól szervezett, ha a mindennapi életben azonosítani tudjuk egy-egy adott tárgy, élőlény fontos jellemzőit és meghatározzuk, hogy melyik kategóriába tartozik. Szükséges ismernünk azt is, hogy mint a kategória tagja, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Autista és/ vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél ezek a folyamatok általában nehezítettek. Nekik ajánljuk e játékot a kategorizálás folyamatának könnyítésére, fogalmi rendszerük bővítésére,gondolkodásuk fejlesztésére.

Célja:
Megtanítani, gyakoroltatni a gyerekekkel a fogalmak több aspektusát. Segíteni őket abban, hogy azonosítsák a dolgok érzékelhető tulajdonságait /szín, méret, íz, anyag…/, milyen osztályba, csoportba, felsőbb fogalom alá sorolhatók, mire használhatók, milyen részeik vannak. Fontos, hogy azonosítani tudják az élőlények jellemző tulajdonságait, felismerjék fő testtájaikat, osztályukat, csoportjukat.

A játék sikeressége azzal mérhető, ha a gyerekek képesek lesznek tanórai és kortársak között folyó beszélgetésbe aktívan bekapcsolódni, mert több oldalról is képesek szemlélni az általuk megismert élőlényeket, tárgyakat.

Milyen képességeket fejleszt?
 • általános ismeretek
 • vizuális észlelés, diszkriminálás
 • problémamegoldó gondolkodás
 • fogalmi gondolkodás, következtetések
 • beszédészlelés, beszédmegértés

TÖRTÉNETEK

Történetmesélésre motiváló interaktív játék óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

A játék hétköznapi képsorokon keresztül alkalmat ad:

 • beszélgetésre és érvelésre,
 • beszédfejlesztésre,
 • gondolkodási műveletek megfigyelésére.
KOROSZTÁLY

3-10 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szeriális orientáció
 • szókincsbővítés
 • döntési képesség
 • ok-okozati összefüggések felfedezése
Interaktív fejlesztőjátékunk a történetmesélésben nyújt segítséget óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Hasznos lehet a fogalmazástanítás előkészítésében, sőt lehetőséget ad a gyermek gondolkodásának, beállítódásának megfigyelésére is.

A játék két részből áll:
 • egyrészt: képek időrendi sorrendbe állítása a feladat (3 nehézségi szinten) Ebben a részben hibamentes beállításnak megfelelően újra megjelenik a feladatsor, ha nem helyes a képsorrend.
 • másrészt: a kialakult történet folytatása egyéni elgondolásnak megfelelően (3 lehetséges képből választhat a játékos)
A beépített motiváció az, hogy lejátszódik a „kisfilm”, a játékos által kiválasztott befejezéssel, ez azonnali visszajelzés, megerősítés a megoldás sikerességéről.

A játék mindkét része alkalmat ad a beszélgetésre, az érvelésre, a beszédfejlesztésre, a gondolkodási műveletek megfigyelésére. A képsorok a hétköznapi élet eseményeit ábrázolják. Tartalmaznak állatvédelemmel kapcsolatos történeteket is, lehetőséget adva a továbbgondolkodásra, a környezeti nevelésre.

Milyen képességek fejlődése várható a játék során?
 • szeriális orientációs képesség fejlesztése
 • fogalmazási képesség fejlesztése
 • döntési képesség
 • analóg és fogalmi gondolkodás fejlesztése
 • ismeret- és szókincsbővítés
 • figyelem, koncentráció fejlesztése
 • érzelmek azonosítása, arckifejezések megfigyelése
 • ok-okozati összefüggések felfedezése
 • hétköznapi élethelyzetek elemzése

TÜNEMÉNY SÜTEMÉNY

Az olvasási készség és a gondolkodási műveletek fejlesztésére alkalmas játék. Autizmus-barát.

Változatos játékmenetek a formák azonosítására.
 • egész vagy darabolt formák (sütemények, számok, betűk) kivála sztása minta után,
 • választható elemszám, feladatterhelés.
KOROSZTÁLY

3-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • síkbeli tájékozódás
 • betűk, számok felismerése
 • matematikai készségek
 • formaészlelés
A játék a formaészlelés, formadifferenciálás gyakorlására használható. Óvodás és kisiskolás korú, tipikusan és atipikusan fejlődő gyermekek fejlesztésére egyaránt javasolt. Célunk a számjegyekkel, betűkkel, formákkal való kapcsolat javítása, erősítése változatos játékszituációban.

A diszlexiásoknak, diszkalkuliásoknak, diszgráfiásoknak javasolt, hiszen gyakran problémáik vannak a következő területeken: pontatlan észlelés ábrák, formák másolásánál, számfelcserélések, hasonló alakzatok összekeverése.

A játékmenet során egész, illetve egyszerű puzzle formákat azonosíthat a játékos.

Számot, betűt, vagy formát választhat. A gyakorlás lehetőségét, intenzitásának erősítését biztosítja az az opció, hogy dönthet arról: egy kis csillag megszerzéséhez 1, 2, 3 vagy 4 helyes válaszra legyen szükség. Ugyanaz a szám, betű, forma többször is előfordul, a játékosnak újra és újra ki kell választania más – más környezetben.

A Beállításokban három nehézségi fokozatot választható:
 • a süteményforma ugyanolyan színű, mint a sütemények (számok, betűk, édességek)
 • a süteményforma fekete, a sütemények színesek
 • mind a forma, mind a sütemények feketék, a szín nem segít a formák azonosításában
Milyen képességek fejlődése várható a játék során?
 • matematikai készségek, relációs szókincs
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális figyelem, koncentráció
 • szem-kéz koordináció
 • szabálykövetés, szabálytudat
 • formaészlelés, szókincs
 • síkbeli tájékozódás