BETŰSZAFARI

Anyanyelvi, tanórai gyakorlásra és fejlesztő foglalkozásokhoz is ajánljuk.

Játékos feladatok az ábécé gyakorlására:
 • betűsor folytatása/pótlása,
 • betűrendbe sorolás,
 • magán- és mássalhangzók válogatása.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

A játék tipikus és atipikus fejlődésű iskoláskorú gyermekeknek készült. Különösen ajánlott a diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak. Segítséget nyújthat azoknak, akiknek több szemléltetés, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy elsajátítsák az abc betűnek sorrendjét. Célja az abc betűi között való természetes mozgás, eligazodás elősegítése begyakorlása a szafarira érkező vonat, az utasok, és az állatok segítségével.

A játékos feladata az, hogy rakja fel a sínre a betűkkel jelölt vagonokat, keresse meg a sorból hiányzó vagonok pontos helyét, segítsen az utasoknak, hogy a jegyüknek megfelelő kocsiba szálljanak be. Ezzel gyakorolja a betűk abc-rendjét, megkeresi az adott betűnek megfelelő abc-szakaszt.

Az abc betűi között ugrálva a zebra segíti a játékosokat a betűk sorrendjének elmélyítésében, a magánhangzók és mássalhangzók kiválogatásában. A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket a kiterjesztett, 44 betűs magyar abc eszköz-szintű használatának gyakorlásában.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • Vizuális észlelés, diszkrimináció
 • Vizuális figyelem
 • Szeriális orientáció
 • Téri orientáció
 • Szem-kéz koordináció
 • Koncentráció
 • Relációs szókincs
 • Szabálytudat, szabálykövetés
 • Síkbeli tájékozódás
 • Vizuális szerialitás
 • Munkamemória
 • Általános ismeretek
 • Problémamegoldó gondolkodás
 • Formaészlelés
 • Nyelvi készségek