Betűszafari

Betűszafari

BD-TO0130

Részképességek fejlesztéséhez

Korosztály: 4 - 14

 

Kiemelt fejlesztési területek:

 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

További előnyök:

 • vizuális szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • változatos játékmódok
 • betűk, számok felismerése
 • koncentráció
 • téri orientáció
 • általános ismeretek
 • szem-kéz koordináció
 • különböző nehézségű feladatok
 • munkamemória
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
 • problémamegoldó gondolkodás

Játszom

Oktató videók

youtube

Leírás

A játék tipikus és atipikus fejlődésű iskoláskorú gyermekeknek készült. Különösen ajánlott a diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak. Segítséget nyújthat azoknak, akiknek több szemléltetés, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy elsajátítsák az abc betűnek sorrendjét. Célja az abc betűi között való természetes mozgás, eligazodás elősegítése begyakorlása a szafarira érkező vonat, az utasok, és az állatok segítségével.