BETŰMOLY

A játék kisiskolás korú gyerekek számára készült, anyanyelvi képességek fejlesztésére.
Az applikáció kedvez:
 • a helyesejtés kialakításának,
 • alapfogalmak tanításának (a hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag és szó),
 • a hang- és betűtanítás/tanulás támogatásának.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • olvasási készség alapozása
 • analizáló-szintetizáló képesség
 • vizuális figyelem
 • emlékzet
A játék kisiskolás korú gyerekek számára készült, anyanyelvi képességek fejlesztésére. Az applikáció kedvez a helyesejtés kialakításának és olyan fogalmak tanításának, mint a hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag és szó.

Célja:
 • A hang – és betűtanítás/tanulás támogatása.
 • Elemi szintű íráskészség fejlesztése.
 • Írott és nyomtatott betűk összehasonlítása és a biztonságos betűolvasás kialakítása
 • Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség
 • Azonosítás, nyomtatott és írott mintát
A betűtanítási sorrendnek megfelelően négy csoportban találhatóak meg a betűk.
 1. csoport: a, i, í, m, l, o, ó, e, t, z, n, s, k, á, p, u, ú
 2. csoport: j, sz, é, v, c, h
 3. csoport: ö, ő, d, r, ü, ű, f, g, ny, cs, b
 4. csoport: ty, zs, gy, dzs, ly, dz, x, q, w, y
A következő játékmódokat lehet beállítani a játék kezdetén:
 1. Betűelemek párosítása Nyomtatott és írott betűkből álló szavakat kell párosítani, fel kell ismerni, hogy az írott szónak, mi a nyomtatott betűvel írt párja. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztésére alkalmas ez a játékmód. A játék célja a betűfelismerés, kis – és nagybetűk azonosítása.
 2. Hangdifferenciálás Szavakat kell párosítani olyan szavakkal, amelyek közt egy karakter eltérés van. A választási lehetőség: képet és szöveget-szöveggel, képet – szöveggel, szöveget – szöveggel és vegyesen is. A játékmód támogatja az azonosságok és különbségek észlelését, megfogalmazását és gyakorlását.
Fejlesztési területek:
 • Olvasási készséget megalapozó részképességek
 • Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
 • Grafomotorika, vizuális figyelem fejlesztése
 • Emlékezet fejlesztése
 • Hangok képzési sajátosságainak megfigyelése
 • A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése