Majzik Tamás – Ügyesedniről

Az elmúlt időszakban lehetőségünk volt kipróbálni a Balázs-Diák Módszertani Központ képességfejlesztő, felzárkóztató és tanulástámogató szoftvercsomagját. Az „Ügyesedni” egy olyan komplexen összeállított feladattár, amely motiváló applikációk segítségével, játékos módon fejleszti a problémamegoldást, a szövegértést, illetve segít a tanulási nehézségek leküzdésében is. 

Csángóföldön, Dumbravénben fakultatív módon, iskolán kívül foglalkozunk a tanítványainkkal. Fő célunk, hogy élményszerű, kreatív magyarórákat szervezzünk, ehhez pedig innovatív és gyerekközpontú megoldásokat keresünk, a digitális pedagógia és az IKT-alapú tanórák lehetőségeit felhasználva. Az „Ügyesedni” teljes mértékben beillik ebbe a koncepcióba: játékosságot és sikerélményt, az előrehaladás, fejlődés megtapasztalását nyújtja kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Nagy előnye ezeknek a szoftvereknek, hogy laptopról, tabletről vagy okostelefonról is elérhetőek, így a tanteremben, de akár otthon, az online oktatás keretében is használhatóak. Mi egyelőre az osztályteremben, magyar foglalkozásokon, táblagépeken próbáltuk ki a különböző applikációkat. 

Az előkészítő osztályosok nagy kedvence volt a Különbségkereső játék, amelyben eltérő nehézségi szinteken, geometriai formákat kell összehasonlítani, az eltéréseket jelölni. Szintén velük próbáltuk ki az Iskolai előkészítő 1. applikációt, amelyben kezdő, középhaladó és haladó pályákon az alakfelismerést, kicsi-nagy egyeztetést és az irányok rögzítését gyakorolhattuk. Nagy sikere volt a Rejtőzködő állatok játéknak is: ebben többek között a megfigyelőképességet, a téri orientációt és a vizuális figyelmet fejlesztettük. 
Az első osztályosokkal az Ügyesedni 3. (Magyar nyelv és szókincsbővítés) feladataival ismerkedtünk, leginkább a Telitalálatot használtuk, amellyel az olvasási készséget és a gondolkodási műveleteket erősítettük. 
A másodikosokkal, harmadikosokkal és negyedikesekkel a Szóbogarászót és Szókeresőt játszottuk a legtöbbet. Az előbbi egy motiváló olvasójáték, amelyben az alak-háttér megkülönböztetést gyakorolhatjuk eltérő hosszúságú szavakkal, választható szófajokkal, nehézségi szintekkel és időzítéssel. A Szókereső a hangoztatás, szótagolás és az olvasás játékos gyakorlására alkalmas, miközben fejleszti a kreativitást és a szókincset.

Az „Ügyesedni” játékai remekül használhatók differenciált képességfejlesztő foglalkozásokon is. Dumbravénben egy-egy csoporton belül több korosztály is előfordul, így differenciáltan szükséges a magyarórákat megtervezni. Ezek a játékok hatékony beállítási lehetőségekkel bírnak: könnyedén megadhatjuk a megfelelő nehézségi szinteket, így remekül igazodhatunk az adott gyermek fejlesztési üteméhez. Az ilyen jellegű foglalkozásokon több állomást szoktunk felállítani a tanteremben, ezekhez mennek forgószínpadszerűen a különböző csoportok. Az egyik állomáson az „Ügyesedni” applikációival játszanak a gyerekek, de itt is mindig az érkező csoport fejlesztési üteme szerint állítjuk be a játékot. A többi állomás legtöbbször robotikai témájú: Blue-Bot és EaRL padló robotok segítségével, adott témában közösen mesélünk, miközben a problémamegoldást és az algoritmikus gondolkodást fejlesztjük. Ezeken foglalkozásokon nekünk csak támogatni kell a tanulási folyamatokat, arra törekszünk, hogy önállóan játszanak, tanuljanak a gyerekek. Diákjainkat önálló feladatvégzésre nevelhetjük: az „Ügyesedni” egyszerű kezelhetősége még a legkisebbeknél is támogatja ezt. 

Sok lehetőséget látok a Balázs-Diák Módszertani Központ szoftvercsomagjában, hisz sokoldalú felhasználhatóságot biztosít, mind a tantermi, mind az online nevelési-oktatási folyamatokban. Arra törekszem, hogy kreatívan építsem be ezeket a játékokat a különböző tanulási fázisokba.
Eddigi tapasztalataim szerint az „Ügyesedni” legnagyobb erénye abban áll, hogy segít felismerni azokat a képességeket, amelyekben még fejlődni kell a tanítványainknak, ehhez pedig konkrét, játékos és motiváló feladatokat kínál. Természetesen mindegyik diákunknak van olyan képessége, amiben kiemelkedő, amiben egyedi, ennek megtalálása pedig nekünk, pedagógusoknak a feladatunk.