ONLINE OKTATÁS

Lenne kedved Ügyesedni?

Online képességfejlesztő, felzárkoztató és tanulást támogató szoftverek, amelyek óvodás kortól akár felső tagozatos korig változatos feladatokon keresztül segítik a gyerekek fejlesztését matematikai képességek, problémamegoldás, tanulási nehézségek, szövegértés területeken. A gyakorló feladatok egyéni vagy csoportos fejlesztésre alkalmasak. Korlátlan intézményi hozzáféréssel laptopról, tabletről vagy okostelefonról.
Videó lejátszása
Videó lejátszása

Iskolai csomagajánlatok

Ügyesedni 1.

Iskolai előkészítő

Nagyon fontos az óvoda – iskola közti átmenet elősegítése.  Ebben a csomagban szereplő játékok lehetővé teszik az eltérő képességű gyerekek egyéni ütemű fejlődését. Az iskolai előkészítő applikáció csomagunkban olyan játékokat találhatnak, melyek fejlesztik a memóriát, az összehasonlítás tevékenységet, a vizuális észlelést és a téri tájékozódást. 30 db applikáció segíti a differenciálást az előkészítő szakaszban.

Ügyesedni 2.

Matematikai készségfejlesztés

A 20 applikációból álló csomagunk segítséget nyújt a matematikai készségek fejlesztésében. A fokozatosság elve alapján nehezedő játékaink tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is jól használhatóak. Egyes játékokkal a gyermekek téri tájékozódását síkban fejlesztjük és ezalatt összeadni, kivonni is megtanulnak megfelelő ritmusban észrevétlenül. Az applikációk a négy alapműveletet is gyakoroltatják.

Ügyesedni 3.

Magyar nyelv és szókincsbővítés

Az anyanyelvi készségeket fejlesztő applikációs csomagunk 10 játékot foglal magában. Tanórai gyakorlásra és fejlesztő foglalkozásokon is használhatóak az applikációk. A játékok sok beállítási lehetősége a fokozatosság elve alapján van felépítve, így könnyedén tudunk a segítségével differenciálni. A magyar nyelv és szókincsbővítő csomag a betűtanuláshoz, nyelvtani ismeretekhez és a fogalmazáshoz nyújt segítséget. 

Ügyesedni 4.

Alsó tagozatos általános képességfejlesztés

20 db képességfejlesztő online játékot tartalmaz a csomag. A kulcskompetenciák többségét érintik a játékok: anyanyelvi kommunikációt, matematikai kompetenciát, természettudományos kompetenciát, digitális kompetenciát és a szociális és állampolgári kompetenciát. A csomag sokszínűsége támogatja a pedagógus munkáját, megfelelő motivációs és jutalmazási eszköz is lehet. A játékok alkalmazható tudáshoz vezetnek, a fokozatosság elve alapján épülnek fel. 

Ügyesedni 5.

Problémamegoldás és algoritmikus gondolkodásfejlesztés

A 20 játékot tartalmazó csomagunk a gyerekek gondolkodását és problémamegoldását támogatják. Játékos formában elsajátíthatják az algoritmikus gondolkodás alkalmazását, mely a digitális kultúra egy hangsúlyos fogalma. Klasszikus játékok fejlesztik a gyerekek időbeli és térbeli tájékozódását, logikus gondolkodását,különböző tantárgyakhoz kapcsolható területek készségeit.

Ügyesedni 6.

SNI sajátos nevelési igényű gyermekeknek

Alap – és részképességfejlesztő játékokat tartalmaz a csomag. A 20 játék általános ismereteket, érzelmi intelligenciát, matematika és magyar készségeket és memóriát is fejleszt. A gyerekek észrevétlenül játékosan sajátíthatnak el adott kompetenciákat. A játékokhoz feladatok, akár drámaórákba beillő feladatok is kapcsolhatók. Interaktív játékaink célja, hogy játszva tanuljanak a gyerekek. 

Ügyesedni 7.

Szemvezérlős játékok

Az 5 játékot tartalmazó csomag jellemzője, hogy támogatja a hibamentes tanulást. A játékmenetek úgy lettek kialakítva, hogy a tanulás ezen formájában nem ad lehetőséget hibázásra, ezáltal a szorongást keltő frusztráció elkerülhető. A játékoknak van bevezető szakasza, így a tapasztalatlan felhasználókat megtanítja a helyes használatra. 

MINDET SZERETNÉD?
Az összes fejlesztő szoftver egy csomagban
Az Ügyesedni játéktér 40 applikációt tartalmaz, melyek különböző területekre koncentrálva segítik a gyermekek fejlődését. Számítógépen, tableten, okos panelen, telefonon egyaránt használhatóak. Online bármikor, bárhonnan elérhetőek, így kiadhatóak egyszerre akár több osztálynak is házi feladatként a különböző játékok.

A teljes játéktér előnyei

Korlátlan hozzáférés

Teljes intézményi hozzáférés az Ügyesedni játéktérhez - akár több osztályban is játszhatják egyszerre.

Online játéktér

Az osztályteremben, a kertben, kirándulás közben - a játékok digitális eszközökön online bárhol, bármikor elérhetőek.

Komplex fejlesztés

A teljes hozzáférés segítségével 7 különböző fejlesztési területtel az összes, tanuláshoz fontos képesség fejleszthető.

Gyakorolnál inkább?

Alsós matek

1-4. osztályos matek gyakorló szoftverek

A matematika gyakorló feladatok a számfogalom megerősítését, a számolási készség fejlesztését szolgálják. Minden feladat a fokozatosság elve alapján épül fel. Minden kategóriában több választási lehetőség van, például, hogy átlépés nélküli vagy átlépéses műveleteket gyakoroljanak a tanulók.

Köszönjük az elismerő szavakat!

A Balázs – Diák Kft. saját fejlesztő és grafikus csapata alkotta játéktér magas minőségű és változatos interaktív fejlesztő játékaival a képernyőidő hasznosan telik és a gyerekek játék közben észrevétlenül ügyesednek.
Löttös Barbara
BD módszertani direktor
Az Ügyesedni tanulástámogató interaktív változatos fejlesztő játékok közül jónéhányat már kipróbáltam. A feladatokat lehet használni a digitális tanítás idején, de akár a tanteremben is többek között egyéni fejlesztésre, tehetséggondozásra. Bátran ajánlom ezeket a feladatokat a diákjainknak.
Kovács Zsuzsa
Mesterpedagógus
A nyári táborban próbáltam ki az Ügyesedni játékokat, tetszettek, mert a feladatokat nem munkafüzetben kellett megoldani, hanem tableten tudtam gyakorolni. Az iskolában is szívesen használnám.
Kepes Ádám
Tanuló, 10 éves

Díjaink

AJÁNLAT SZÜLŐKNEK

Ügyesedni otthonra?

Szeretnéd megvásárolni az Ügyesedni játékokat magánszemélyként?
Semmi akadálya, az összes Ügyesedni applikáció elérhető a Google Play áruházban. Kattints a linkre!