ONLINE OKTATÁS

Lenne kedved Ügyesedni?

Online képességfejlesztő, felzárkoztató és tanulást támogató játékok, amelyek óvodás kortól akár felső tagozatos korig változatos feladatokon keresztül segítik a gyerekek fejlődését matematikai és magyar nyelvi készségek, problémamegoldási és figyelemfejlesztési területeken. Az Ügyesedni játéktér számítógépen, tableten, interaktív panelen, okostelefonon egyaránt elérhető.

iskolai
előkészítő

Nagyon fontos az óvoda – iskola közti átmenet elősegítése. Ebben a csomagban szereplő játékok lehetővé teszik az eltérő képességű gyerekek egyéni ütemű fejlődését. Az iskolai előkészítő applikáció csomagunkban olyan játékokat találhatnak, melyek fejlesztik a memóriát, az összehasonlítás tevékenységet, a vizuális észlelést és a téri tájékozódást. Tökéletesen segíti a differenciálást az előkészítő szakaszban.


matematika

Matematika csomagunk segítséget nyújt a matematikai készségek fejlesztésében. A fokozatosság elve alapján nehezedő játékaink tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is jól használhatóak. Egyes játékokkal a gyermekek téri tájékozódását síkban fejlesztjük és ezalatt összeadni, kivonni is megtanulnak megfelelő ritmusban észrevétlenül. Az applikációk a négy alapműveletet is gyakoroltatják.

diszlexia, diszgráfia

Az anyanyelvi készségeket fejlesztő applikációs csomagunk a magyar nyelvtan gyakorlásán túl diszlexiára és diszgráfiára specializált feladatokat is tartalmaz. A fokozatosság elve alapján nehezedő játékaink tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is jól használhatóak. A magyar nyelv és szókincsbővítő csomag a betűtanuláshoz, nyelvtani ismeretekhez és a fogalmazáshoz nyújt segítséget.

alsós programozás

Digitális kultúra tantárgyhoz készült csomagunk a gyerekek gondolkodását és problémamegoldását támogatják. Játékos formában elsajátíthatják az algoritmikus gondolkodás alkalmazását. A klasszikus játékok fejlesztik a gyerekek időbeli és térbeli tájékozódását, logikus gondolkodását, különböző tantárgyakhoz kapcsolható területek készségeit.

felsős programozás

Digitális kultúra tantárgyhoz készült alsós programozós játékokra épülve egyre bonyolultabb programozási parancsok kerülnek bemutatásra, valamint a mesterséges intelligenciába is betekintést nyerhetünk. A klasszikus játékok fejlesztik a gyerekek időbeli és térbeli tájékozódását, logikus gondolkodását, különböző tantárgyakhoz kapcsolható területek készségeit.

idegen nyelv angol

Kezdetben segítséget nyújt azoknak a gyerekeknek, akiknek könnyebb szemléltetéssel és tevékenykedtetéssel tanulniuk az angol ABC-t. Ezt követően szókincs fejlesztésre kínál tematikus, különböző nehézségű szavakból álló, több mint 1500 szót tartalmazó gyakorlót és figyelemfejlesztő játékot. A betűzés, a többesszám, a rendhagyó igék és a helyhatározó szavak tökéletes elsajátítására specifikus interaktív gyakorló feladatokat tartalmaz. Az angol igeidőket összefoglaló applikációkban több mint 1000 gyakorlati mondat szerepel.

szemvezérlős játékok

Belépő szintű, szemvezérlés gyakorlására kifejlesztett szoftverek, amelyek játékosan tanítják a még tapasztalatlan felhasználót a szemvezérlésre, miközben felkészíti a komolyabb képességfejlesztő és oktatási szoftverek, valamint számítógép vezérlésének magabiztos használatára. A szemvezérléssel történő használatukhoz szükséges kiegészítő: Tobii PCEye Mini vagy egyéb szemvezérlésre alkalmas külső eszköz.

AJÁNLAT SZÜLŐKNEK

Ügyesedni otthonra?

Szeretnéd megvásárolni az Ügyesedni játékokat magánszemélyként? Semmi akadálya, az összes Ügyesedni applikáció elérhető a Google Play áruházban. Kattints a linkre!