Ügyesedni 1.

Alapképességek fejlesztéséhez
Korosztály: 3-10 év

Kiemelt fejlesztési területek:

 • matematikai készségek,
 • logikus gondolkodás,
 • auditív és vizuális figyelem,
 • megfigyelőképesség,
 • időbeli és síkbeli tájékozódás.

További előnyök:

 • jobb és balkezes használat beállítási lehetősége,
 • különböző nehézségű feladatok,
 • segítségével könnyen kiszűrhető az alaktévesztés,
 • automatikus statisztika.

Szemvezérléssel is használható!

Domino

A dominó táblákat Sokhajú Süni sorban helyére igazítva eljut a pálya végére, amikor egy ókori, újkori vagy legmodernebb csodának képe jelenik meg felirattal. A játékprogram alapelve a kéz dominancia alakításán kívül a szem-fixáció, téri orientáció síkban, oldaliság, balról jobbra haladás iránya, rész-egész viszony, alak-háttér konstancia, vizuális diszkrimináció, szerialitás, szövegértés, anyanyelvi kompetenciák, logikai gondolkodás, aritmetika, globális számkép felismerés, összefüggés – megértés, szabálykövetés, ritmus, döntéskészség, kivárás.

Kis felfedező

A gyermekek téri tájékozódását síkban fejlesztjük és ezalatt számolni, összeadni is megtanulnak megfelelő ritmusban észrevétlenül. Megismerkedhetnek Magyarország térképével, s közben Sokhajú Süni bőrébe bújva megmenthetik Virághajú Violettát is. Sok kisiskolás gyermeknél nem stabilizálódik a kézdominancia, vagy nem a domináns kezét használja írásra, rajzolásra. Ez a játék arra is alkalmat ad, hogy megfigyeljük gyermekünket, és a domináns kézre állíthassuk be a virtuális dobókocka használatát.

Környezetünk hangjai

Hallottad? Mi volt ez a hang? A játékosoknak különböző helyszíneken (pl. lakás, utca) kell felismerniük és beazonosítaniuk többek között bizonyos jelenségek, állatok, háztartási eszközök hangjait. A játék fejleszti a gyermek auditív és vizuális figyelmét, téri orientációját, logikus-problémamegoldó gondolkodását és a szem-kéz koordinációját.

Rejtőzködő állatok

Miközben a gyermek megismeri a különböző élőhelyeket és azok állatvilágát, az applikáció fejleszti többek között a vizuális figyelmet (lényeges információk kiemelése a képekből, Gestalt-látást), a vizuális észlelést (szem-kéz koordináció, alak-háttér felismerés, a vizuális megfigyelő és elemző készséget), és a logikus-problémamegoldó gondolkodást. A szoftver tartalmaz kiegészítő információkat, szövegfelolvasót és állati hangokat.

Színvarázs

A játék segítségével az óvodáskorú gyermekek a színek varázslatos világát ismerhetik meg. A gyermekek színészlelése, színfelismerése fejleszthető, könnyed, játékos formában. A szín varázslások mellett a hozzájuk kapcsolódó forma felismerése, felületének színezése siker és élmény a gyermekek számára. A Színvarázs előnye, hogy a gyermekek kéz dominanciájának megfelelően jobb illetve bal kezes változat is beállítható.

Ügyesedni 2.

Részképességek fejlesztéséhez
Korosztály: 4-14 év

Kiemelt fejlesztési területek:

 • sorrendiség kialakítása,
 • hang- és képfelismerés,
 • érzelmi intelligencia, párosítás,
 • időbeli és síkbeli tájékozódás,
 • memóriafejlesztés.

További előnyök:

 • narrációval is elérhető,
 • auditív memória fejlesztés,
 • változatos játékmódok,
 • hibamentes tanulás lehetősége,
 • opcionálisan elérhető segítség.

Szemvezérléssel is használható!

Érzelmek

A feladat az egyes arckifejezések párosítása. Két nehézségi szint közül lehet választani: az egyszerűbb (felfordított lapos) és a szokásos (lefordított lapos) memóriajáték. A játék sokszínűségét a változatos arcképek biztosítják. A megfigyelőképesség-, figyelem- és az emlékezetfejlesztés kiváló lehetőségeit nyújtja a játék. A hibamentes tanulás opcionális lehetőség, aminek segítségével a játék során átélhető a sikerélmény, és a frusztráció, hibázás elkerülhető. Ez a játék kimondottan ajánlott autistáknak is.

Gyöngy Gyár

A gyöngyfűzés játékosságát kihasználva fejleszti az utánzás képességét, a vizuális szerialitást és a megfigyelőképességet. Míg a tipikus fejlődésmenetűek utánzással tanulnak a környezetüktől, az autizmus esetében erre gyakran külön tanítani kell a gyerekeket. A különböző játékmódok lehetőséget adnak arra, hogy a széles spektrum játékosai között mindenki megtalálja a neki megfelelő kihívást jelentő feladatot. A gyöngyök felfűzése a legtöbb játékmódban megadott szabályok alapján történik (megadott sor másolása, szín vagy forma szerinti fűzés, transzformáció), de van lehetőség szabadon választott gyöngyökből is alkotni.

Képkockák

A játékot a szeriális orientációs képességek, analóg gondolkodás, időbeli tájékozódás fejlesztéséhez ajánljuk, akár autistáknak is. Kétféle játékmód közül lehet választani, ezek: a kiegészítés és a sorba rendezés.  Az előbbinél a képsor folytatása a feladat, az utóbbinál a kezdő képkocka után meg kell határozni a többi kép helyes sorrendjét. Az egyes módozatoknál könnyű, közepes és nehéz szintek közül választva mindenki a fejlettségi szintjének megfelelő pályán kezdheti el a gyakorlást. Elérhető a hibamentes tanulás funkció, ami a hibázás lehetőségét kiiktatva sikerélményt biztosít az eltérő fejlődésű játékosok számára is.

Pici Piac

Memóriafejlesztésre alkalmas izgalmas játék. Autistáknak, rehabilitáció vagy agysérülés utáni felépülés során és időseknek is kimondottan ajánlott. A piacon zöldségek, gyümölcsök, virágok és fagylaltok között lehet válogatni. Ezek megfelelő sorrendben való kosárba helyezése a feladat. A hallási figyelem és a munkamemória fejlesztése a célunk. Különböző nehézségi szintek érhetők el, az ezek közötti átjárás is biztosított. A játék során a sikeres válaszok számához igazodik a feladatok nehezítése, könnyítése. A játékmenet során kiegészítő lehetőségként választható a hibamentes tanulás, aminek segítségével a motiváció fenntartható, a frusztráció és a hibázás elkerülhető.

Telitalálat

Az autista és/vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek nehézséget okoz a kategorizálás folyamata. Fogalmi rendszerük bővítésére, gondolkodásuk fejlesztésére, vizuális és auditív figyelmük fejlesztésére ajánljuk e játékot. A tárgyak, élőlények tulajdonságainak, részeinek, funkcióinak megismerése, tanulása történik játékos formában több aspektusból. A különböző nehézségi szintek lehetővé teszik a játék széleskörű használatát. A hibamentes tanulás lehetősége adott, biztosítja a játék örömét, fenntartja a motivációt. A játék sikeressége azzal mérhető, ha a gyerekek képesek lesznek beszélgetésbe aktívan bekapcsolódni, mert több oldalról is képesek szemlélni az általuk megismert élőlényeket, tárgyakat.

Ügyesedni 3

Iskolai előkészítő 1-2.
Korosztály: 3-14 év

HAMAROSAN MEGJELENIK,
ELŐRENDELHETŐ

Iskolai előkészítő 1.

Vizuális figyelem és megfigyelőképesség fejlesztésére irányuló játék. Képek, rajzok, tükörképek, kontúrok, sziluettek párosítása különböző tárgyak és előlények esetében. Alakfelismerés, kicsi-nagy egyeztetések, irányok rögzítése. Kezdő, középhaladó és haladó pályákra bontva.

Iskolai előkészítő 2.

A játék célja nem csupán a vizuális, hanem az auditív figyelem fejlesztése is. Az elhangzott szövegekhez kell beazonosítani, majd azokat a megfelelő képekkel párosítani. Beszédhallás fejlesztése, hangdifferenciálás és szókincsbővítés. Kezdő, középhaladó és haladó pályákra bontva.

Szám Találat

Matek memory I.

HAMAROSAN MEGJELENIK

Matek memory II.

HAMAROSAN MEGJELENIK

Ügyesedni 4.

Részképességek fejlesztéséhez
Korosztály: 3-14 év

HAMAROSAN MEGJELENIK, ELŐRENDELHETŐ

Kis Kukta

A játék alkalmas óvodás, kisiskolás korú, tipikus és atipikus fejlődésű gyermekek matematikai képességének fejlesztésére, a mennyiségfogalom kialakítására, erősítésére. Diszkalkulia esetén ajánlott. A játék során a játékosok a Kis Kuktát segíthetik matematikai problémák megoldásában, aki boldog, ha sikeres a próbálkozás.

Tünemény Sütemény

A játék a formaészlelés, formadifferenciálás gyakorlására használható. Óvodás és kisiskolás korú, tipikusan és atipikusan fejlődő gyermekek fejlesztésére egyaránt javasolt. Diszlexia, diszkalkulia esetén ajánlott. Célunk a számjegyekkel, betűkkel, formákkal való kapcsolat javítása, erősítése, felismerésük gyakorlása változatos játékszituációban.

Varázstojás

A játék óvodás és kisiskolás korú, tipikus és atipikus fejlődésű gyerekek számára készült, matematikai képességeik fejlesztésére. Célja a helyi értékes rendszer szemléltetése, megértésének elősegítése, használatának gyakorlása. Több nehézségi fokozat is elérhető. A sikeres megoldást az állatok vidáman ünneplik.

A játék használatával a gyerekek biztosabban eligazodnak a helyi értékes rendszerben, könnyebben megértik az egy-és többjegyű számok írásmódját. Diszkalkuliásoknak különösen ajánlott.

Szám Szafari

A játék célja a számegyenes egyre biztosabb használata, a szorzótáblás számsorok begyakorlása. A szafarira érkező vonat, az utasok és az állatok jelentik a motiváló környezetet a feladatokhoz.

A játékos feladata az, hogy rakja fel a vagonokat a sínre a számozásuknak megfelelő helyre, segítsen az utasoknak, hogy a jegyüknek megfelelő kocsiba szálljanak be. A számegyenesen az állatok királya adott léptékű ugrásokkal szemlélteti a szorzótáblás sorokat.

A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket a számegyenesen való tájékozódásban, a szorzótábla elvének megértésében, annak könnyebb elsajátításában.

Betű Szafari

HAMAROSAN MEGJELENIK